Copyrighty maju chrániť umelcov pred zlými plagiátormi. Často sa však stretávame aj s absurdnými situáciami spôsobenými systémom ochrany duševného vlastníctva, kedy zle nastavené pravidlá vyhrávajú nad zdravým rozumom.

Ekonomické reči č.11 sa budú venovať práve tejto téme. Richard Ďurana z INESS, ktorý pôsobí tiež v hudobnej skupine Space recorder príde porozprávať viac o copyrightoch a ich vplyve na spoločnosť.

Zober partiu a príďte podebatovať na jedno už 2.mája o 19:00 hod. do Zámockého pivovaru. Vstup je voľný.

Ekonomické reči sú pravidelné podujatia pre fanúšikov ekonomických debát. Každé stretnutie – nová téma, nový hosť a diskusia v neformálnej atmosfére.

Share

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>